Elektroninės parduotuvės www.uodo.lt privatumo politika

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1.1 Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens
  duomenų tvarkymą naudojantis elektronine parduotuve „Uodo“ (toliau – www.uodo.lt).
  1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos
  Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
  1.3 Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Zirzia“, įmonės kodas 305689292, registruotas
  buveinės adresas Garbūnų k. 7, Garbūnai, LT-30149 Ignalinos r., telefono nr. +370 677 82879,
  elektroninio pašto adresas: info@uodo.lt.
  1.4 Elektroninėje parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.uodo.lt juos
  valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir
  tvarka.
  1.5 Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei
  Jūs esate jaunesnis(-ė) nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.
 2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS
  2.1 Elektroninė parduotuvė www.uodo.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo
  principais:
  2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
  2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
  2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
  2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
  2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
  2.2 Elektroninėje parduotuvėje www.uodo.lt renkami ir tvarkomi tik tokie Jūsų asmens duomenys,
  kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.
  2.2.1 Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome Jums apsiperkant: kai apsiperkama
  nesukuriant individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu renkami šie Jūsų
  asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Jūsų įsigytų
  prekių pristatymo adresas; kai apsipirkimas vykdomas per susikurtą asmeninę paskyrą,
  renkami ir tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas,
  telefono numeris, adresas.
  2.2.2 Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir
  tvarkome šiuos duomenis: pirkimų istoriją, elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją; IP
  adresą; mokėjimų istoriją; Jūsų ir mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant
  elektroninius susirašinėjimus, trečiųjų asmenų, gaunančių prekę(-es), pagrindinę informaciją.
  2.2.3 Nurodyti kitą asmenį, kuriam siunčiama Jūsų įsigyta prekė(-ės) galite, jeigu toks asmuo yra
  davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų informaciją, Jūs patvirtinate, jog
  turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.
  2.3 Elektroninė parduotuvė www.uodo.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens
  duomenys renkami ir tvarkomi tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais, tokiais
  kaip:
  2.3.1 sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu;
  2.3.2 Jūsų prekių užsakymų apdorojimo tikslu;
  2.3.3 finansinių dokumentų išrašymo tikslu (pvz., sąskaitų faktūrų);
  2.3.4 Jūsų paklausimų, prašymų nagrinėjimo tikslu bei sprendžiant problemas, susijusias su Jūsų
  užsakytų prekių pateikimu ar pristatymu;
  2.3.5 kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslu.
  2.3.6 Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys: pirkimų istorija,
  naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istorija, mokėjimų istorija, atsiliepimai apie Jūsų pirktas
  prekes, apklausų metu pateiktus atsakymus, Jūsų ir mūsų tarpusavio komunikacijos istorija, įskaitant
  elektroninius susirašinėjimus.
  2.4. Jums nepateikus nurodytų asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti
  šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus
  įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus
  internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.
  2.5 Jūs visada galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, tačiau be privalomų duomenų
  užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.
  2.6. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra
  tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos. Arba 5 metus nuo Jūsų registracijos mūsų
  elektroninėje parduotuvėje, jei per tą laiką nebuvo prisijungta prie savo asmeninės paskyros.
 3. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
  3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
  3.1.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik punkto 2.3 tikslams pasiekti.
  3.1.3 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms ar valstybinės
  institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.
 4. DUOMENŲ PATEIKIMO REGISTRUOJANTIS TAISYKLĖS
  4.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu
  registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime
  teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis elektronine
  parduotuve.
 5. TEISĖS Į ASMENINIUS DUOMENIS
  5.1 Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
  5.1.1 Prašyti, kad būtų leista susipažinti su duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti
  duomenų tvarkymą;
  5.1.2 Teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  5.1.3 Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu
  formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
  5.1.4 Teisę atšaukti sutikimą;
  5.1.5 Teisę bet kada keisti ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
  5.2. Jūs galite pasinaudoti nurodytomis savo teisėmis kreipdamiesi el. paštu info@uodo.lt.
 6. SLAPUKŲ (angl. cookies) NAUDOJIMO POLITIKA
  6.1 Informuojame, jog tinklapyje yra naudojami slapukai. Tam, kad galėtume pasiūlyti Jums
  visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją
  (slapukus), kurie išsaugomi Jūsų naršyklės failų kataloge. Slapukai padeda mums atpažinti Jus kaip
  ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi tinklalapyje istoriją ir pagal tai pritaikyti
  turinį. Taip galime svetainę tobulinti bei padaryti ją patogesne Jums naudotis.
  6.2 Slapukai svetainėje skirti: užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą, prekių krepšelio veikimui,
  mėgstamiausių produktų sąrašo veikimui, puslapio lankymo statistikos rinkimui, aktualios
  informacijos ir pasiūlymų pateikimui.
  6.3 Jūs bet kada galite peržiūrėti kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus
  įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija
  (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums
  gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis elektronine parduotuve sutinkame su
  tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada
  galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus. Norėdami ištrinti visus savo
  kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite savo naršyklės gamintojo pateikiamas instrukcijas,
  kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“. Nepamirškite, kad ištrynę mūsų slapukus
  negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų tinklalapio galimybėmis.
 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  7.1 Elektroninė parduotuvė www.uodo.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas
  apie tai pranešdami elektroninėje parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis
  reiškia šių taisyklių laikymąsi.
  7.2 Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai
  sprendžiami pagal LR įstatymus.